คุ้มครองสิทธิ์ฯเร่งขอประกันตัวคนเสื้อแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผย กรณีมีผู้ต้องหากลุ่มคนเสื้อแดง ที่แสดงความจำนงขอความช่วยเหลือ ขอประกันตัวชั่วคราวต่อศาล รวม 48 รายนั้น ขณะนี้ได้นำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการ จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของแต่ละราย ทั้งเรื่องของข้อหา พฤติการณ์ของคดี ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ แล้วนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของหลักประกันนั้น ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของศาล ที่จะพิจารณาไปตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในการอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหานั้น จะมีการทำสัญญาข้อผูกพันในการที่จะต้องมารายงานตัว รวมไปถึง จะต้องมีการค้ำประกันของครอบครัวผู้ต้องหาด้วย โดยจะมีระยะเวลาให้มารายงานตัวในทุก ๆ 30 วัน ต่อครั้ง ซึ่งหากมีการหลบหนี ก็จะมีการดำเนินการ ตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป