คชอ.จ่อถกเงิน5พันน้ำท่วมถึงปชช.ล่าช้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ว่า วันนี้จะมีการหารือ ถึงการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินชดเชย 5,000 บาท ที่มีความล่าช้า เนื่องจากการรวบรวมรายชื่อของแต่ละ พื้นที่ มีความไม่พร้อม และมีรายชื่อตกหล่น ซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายให้ครบ 150,000 ราบชื่อ ภายในสัปดาห์นี้ และจ่ายให้ครบทุกราย ภายในสิ้นเดือนนี้ นอกจากนี้ ได้เชิญธนาคารออมสินมาหารือ เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงินที่ช่วยเหลือ โดยเร็วที่สุด ซึ่งหากธนาคารออมสิน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าได้ จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส. เข้ามาดูแลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ประธาน คชอ. เห็นว่าทุกพื้นที่จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ส่วนการฟื้นฟูเยียวยานั้น จะเร่งดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด