นายกฯเปิด 3วันสร้างสรรค์ความเข้มแข็งปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดงาน 3 วัน สร้างสรรค์ความเข้มแข็งประชาธิปไตย ที่จัดโดยคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน ว่าข้อสรุปของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งฟังความคิดเห็นมาพอสมควร อาทิ การสำรวจความเห็นประชาชน ผ่านทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความเห็น ซึ่งทุกรูปแบบ เป็นการแสดงความเห็น ที่เป็นประโยชน์ที่สุด แต่ก็ยอมรับว่า ไม่สามารถทำได้สำเร็จตามทุกความเห็น ซึ่งคณะกรรมการจะสังเคราะห์ความเห็นที่ดีที่สุด จึงไม่ต้องมีการจัดทำประชามติ ทั้งนี้ ยืนยัน จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องมาตรา 190 การทำสัญญาต่างประเทศ และระบบการเลือกตั้ง เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ในวันที่ 16 พ.ย. นี้ ก่อนที่จะเสนอต่อรัฐสภา โดย 2 ประเด็นดังกล่าว จะได้ดำเนินการแก้ไขก่อน ซึ่งเป็นการทำตามแนวทาง ที่ตนได้ประกาศไว้ และถือได้ว่า รวดเร็วพอสมควร