โอลิมปิก 2020

ปลัดแรงงานหวั่นพม่ารบยาวกระทบพม่าในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่า ในขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ที่บริเวณด่านอำเภอแม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกัน ของกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่า เนื่องจากที่ด่าน อ.แม่สอด ทางการพม่า ได้ปิดทำการชั่วคราวมาหลายเดือนก่อนหน้านี้ ทำให้แรงงานพม่า ไม่สามารถเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่ด่านดังกล่าวได้ หากสถานการณ์ในพม่ายังยืดเยื้อต่อไป อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ให้ต้องล่าช้าออกไป แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทย อยู่ระหว่างการเจรจากับทางการพม่า ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่พิสูจน์สัญชาติที่ด่านจังหวัดระนอง และด่านแม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มจำนวนการพิสูจน์สัญชาติต่อวันให้มากขึ้น แทนการปิดด่านที่แม่สอด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม