โอลิมปิก 2020

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญ พัฒนาศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญ และเอกสารประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยาและแม่โขง หรือ เอแมท ครั้งที่ 4 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน และการประสานความร่วมมือ ให้เกิดความก้าวหน้า ในสาขาต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การคมนาคม การเกษตร สาธารณสุข พลังงาน การท่องเที่ยวและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการรองรับแผนปฏิบัติการเอแมท 2010 และ 2012 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่เสนอขอพระราชกฤษฎีกากำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบให้ยุติ โครงการศูนย์รวบรวมผักผลไม้เพื่อการส่งออก ที่เคยเปิดมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2547 เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้การดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่จัดตั้งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง