ครม.เห็นชอบจัดทำความตกลงไทย-กัมพูชา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เรื่องการจัดทำความตกลง ระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา โดยมีสาระสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ ของพลเมืองทั้ง 2 ประเทศ ให้สามารถพำนักใน 2 ประเทศ ได้ไม่เกิน 14 วัน และได้รับการยกเว้นการตรวจตราเข้า-ออก ณ ด่านเปิดระหว่างประเทศ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบ ตามข้อเสนอของสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลงนามในหนังสือ แสดงเจตจำนง ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ของไทย กับสำนักงานกิจการวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือ การจัดช่องทางเผยแพร่ละคร ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี จะร่วมชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้