โอลิมปิก 2020

มท.1ประชุม 15 ผู้ว่าฯลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยนครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ อุทัยธานี ราชบุรี
และลพบุรี เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการในด้านการบริหารจราจรทางน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ ออกสู่พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ

สำหรับการฟื้นฟู และการเยียวยานั้น จะให้เบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 15 จังหวัด รายงานสถานการณ์อุทกภัยและสภาพปัญหาของพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงมหาดไทย จะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว นำมากำหนดเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แบบบูรณาการต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง