นายอำเภอเเจ้ห่ม นำผ้าห่มแจกประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายสุพจน์ หอมชื่น นายอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำผ้าห่มและเครื่องกันหนาว รวมกันกว่า 200 ชุด มอบให้กับประชาชนและเด็กเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องกันหนาว เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีฐานะยากจน ประกอบกับสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนชรา ส่วนเด็กเล็กที่อยู่ในโรงเรียน กว่า 50 คน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และเสื้อกันหนาว

ขณะเดียวกัน ยังได้นำแพทย์และเจ้าหน้าที่ของอนามัย ต.ทุ่งผึ้ง ได้ออกตรวจสุภาพผู้ที่เจ็บป่วย อันเนื่องมาจากโรคที่มากับอากาศหนาวเย็น เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกสำรวจประชาชน ที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องกันหนาว เพื่อทำการออกแจกจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มอีก ในโอกาสต่อไป