ครม.เห็นชอบหลักการบรอดแบรนด์แห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการบรอดแบรนด์แห่งชาติ โดยนโยบายดังกล่าว จะช่วยเชื่อมต่อระบบทั้งระบบ สาธารณสุข การศึกษาระบบโครงข่ายโทรศัพท์ 3G และระบบการเตือนภัย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งคาดว่า ภายใน 5 ปี จะใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ในการวางระบบ พร้อมกันนี้ ภาครัฐ ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน สามารถเข้าร่วมระดมทุนในส่วนนี้ได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการดังกล่าว จะครอบคลุมให้ประชาชนได้เข้าถึง ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี และครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ภายใน 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งรวมไปถึง การใช้อินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 100 เม็ก