เสนาธิการทหารเรือตรวจหน่วยเรือลำน้ำโขง

เสนาธิการทหารเรือตรวจหน่วยเรือลำน้ำโขง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ร.ต.สรชา ศรประทุม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำน้ำแม่โขง จังหวัดนครพนม และคณะให้การต้อนรับ

ในการนี้ พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ ยังมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ว่า ที่ผ่านมา การทำงานของหน่วยเรือรักษาความสงบ ตามลำแม่น้ำโขง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่คนในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เรื่องการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เช่น ยาเสพติด พืชหวงห้าม และสัตว์ป่า เป็นต้น จึงต้องการให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจการให้มากขึ้น แม้ว่า กำลังเจ้าหน้าที่ จะไม่เพียงพอก็ตาม