แม่น้ำตาปีสูงท่วมพระแสงชาวบ้านเดือนร้อน

แม่น้ำตาปีสูงท่วมพระแสงชาวบ้านเดือนร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน จากการสำรวจเบื้องต้น พบพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วกว่า 20,000 ไร่ ส่วนที่ อ.พระแสง สถานการณ์น้ำในแม่น้ำตาปี ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 5.96 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่งเกือบ 50 เซนติเมตร แล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรริม 2 ฝั่งแม่น้ำตาปีและยังมีกลุ่มฝนปกคลุม ในพื้นที่ต้นน้ำเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีมวลน้ำสะสมไหลลงมา ในแม่น้ำตาปีอย่างต่อเนื่อง ส่วนลุ่มน้ำตาปีตอนล่างของ อ.พระแสง ตั้งแต่ อ.เวียงสระ อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร และ อ.พุนพิน ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ในระยะ 2-3 วันนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจาก อ.พระแสง ก่อนจะไหลลงสู่ อ่าวบ้านดอนที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี