โอลิมปิก 2020

สคร.โชว์รายได้จัดเก็บต.ค.เกินเป้า14.91%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึง ตัวเลขรายได้นำส่งแผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ และเงินปันผลจากกิจการ ที่กระทรวงการคลัง ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 50 ในเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1.8 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 14.91 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้ เข้าแผ่นดิน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถนำส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงกว่า 9 พันล้านบาท ธนาคารออมสิน นำส่งรายได้ เข้าแผ่นดินจำนวนกว่า 3 พันล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวนกว่า 3 พันล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง