องอาจมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจ.กาฬสินธุ์

องอาจมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจ.กาฬสินธุ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ พบปะกับราษฎร ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ที่ประสบเหตุอุทกภัย โดย นายองอาจ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้ประสบอุทกภัยในทุกปี แต่ปีนี้ ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เนื่องจากปริมาณน้ำฝน ที่ตกลงมามากกว่าทุกปี ที่ผ่านมา ทำให้น้ำในแม่น้ำมากขึ้น จนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้น้ำไหลเอ่อล้น เข้ามายังพื้นที่ของราษฎร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว โดยขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปคิดหาหนทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐนั้น อาจไม่ทั่วถึง อยู่บ้าง แต่ก็คำนึงถึงให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยในส่วนของภาคการเกษตร ที่ พื้นที่เพาะปลูก ได้รับความเสียหายนั้น รัฐบาลมีแนวทางให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรถึง 2,000 บาท/ไร่ จากปกติ 606 บาท/ไร่ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตี ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ต.ลำชี จำนวน 500 ถุงด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง