นอภ.หาดใหญ่ ชี้จิตใจปชช.หลังน้ำท่วมแย่ลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ นายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภายหลังปริมาณน้ำที่ไหลท่วมอำเภอหาดใหญ่ได้ลดลง เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงทิ้งร่องรอยของความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สินและด้านจิตใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งความเสียหายไม่สามารถประเมินค่าได้ ขณะนี้ น้ำที่ท่วมภายใน นครหาดใหญ่ ได้ไหลลงไปในที่ลุ่ม บริเวณริมทะเลสาบ ต.คูเต่า ก่อนปล่อยลงทะเลสาบสงขลา โดยขณะนี้ยังมีอีกประมาณ 5 หมู่บ้าน ใน ต.คูเต่า ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ส่วนภายในเทศบาลนครหาดใหญ่นั้น คงต้องฟื้นฟูกันอย่างรวดเร็ว และใช้เวลาพอสมควร ขณะนี้ ได้มีหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะทหารของกองทัพไทย รวมไปถึง หน่วยงานอื่นๆและภาคเอกชน ซึ่งในขณะนี้ กระแสไฟฟ้าและน้ำสามารถใช้ได้เป็นปกติแล้ว สำหรับ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือ ห้างร้านต่าง ๆ ก็ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการกันบ้างแล้วบางส่วน แต่สิ่งสำคัญที่ต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนในขณะนี้คือ สภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เนื่องจาก บางครัวเรือนนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้สูญหายไปกับน้ำ และประชาชนส่วนใหญ่สภาพจิตใจ
ก็ยังไม่เหมือนเดิม

สำหรับ ภาคการท่องเที่ยวนั้น ต้องยอมรับว่า ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก สภาพหลังจากน้ำท่วมนั้นต้องเร่งพื้นฟูอย่างรวดเร็ว เพื่อให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนเดิม ส่วนความเสียหายขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้