โอลิมปิก 2020

นายกฯ แนะ ปชช.ให้ความสำคัญการออม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดการสัมมนา วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2553 ว่าการออมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งต่อครอบครัว และการบริหาร โดยจะสามารถสร้างเสถียรภาพ ต่อความมั่นคง ของครอบครัวได้ รวมทั้งสร้างหลักประกัน ในการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต แต่ปัจจุบัน จากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีความเจริญมากขึ้น ทำให้ไทยและประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญกับการออมน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เป็นผลมาจากประเทศมหาอำนาจ ไม่สามารถบริหารจัดการเงินออมได้ ซึ่งรัฐบาลจึงต้องเดินหน้าผลักดัน ให้ประชาชนตระหนักถึงการออม

ขณะที่ในระดับชาติ การออมจะสามารถนำมาใช้ผลักดันหลักประกันที่ดี รวมถึงการสร้างสวัสดิการ ที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน โดยเฉพาะประชาชน ในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการหรือประกันสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง