สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สุวิทย์ จ่อชงแก้น้ำท่วมระยะยาว ต่อ ครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอข้อมูลอุปสรรคที่กีดขวางทางไหลของน้ำ อาทิ ถนน พื้นที่ แผนที่น้ำ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาน้ำท่วมระยะยาว และเพื่อการพัฒนาจัดการน้ำทั้งระบบ นอกจากนี้ ยังจะประยุกต์โครงการน้ำถึงไร่นา ประปาถึงบ้าน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินเพื่อการวางแผนโครงการมา 900 ล้านบาทแล้ว มาปรับเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมผ่านระบบท่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการน้ำใน 10 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งคาดว่า การวางแผนจะแล้วเสร็จในอีก 15 เดือนข้างหน้านี้

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยไปแล้ว 200,000 ขวด และยังมีโครงการน้ำโรงเรียน ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไปติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่ง ออกแจกจ่ายให้พื้นที่ประสบภัย โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการและอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 100 แห่ง ช่วยผลิตน้ำดื่มออกแจกจ่ายด้วย

สำหรับการเกิดปัญหาดินถล่มในพื้นที่ฝนตกหนักนั้น กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีระบบป้องกันภัย เพื่อการอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม