โอลิมปิก 2020

ราคายางตลาดล่วงหน้าพุ่งสูงประวัติการณ์

ราคายางตลาดล่วงหน้าพุ่งสูงประวัติการณ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิทัศน์ ภัทรโยธิน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET เปิดเผยว่า ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 (RSS3) ใน AFET ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยราคาซื้อขายล่วงหน้า อยู่ใน
ช่วง 125.50 - 131.00 บาท/กก. ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายใน AFET ในช่วงนี้ อยู่ในระดับ 700 - 900 สัญญา/วัน ส่วนราคายางในตลาดกลางยางพาราสงขลา อยู่ในระดับ 119.66 ปรับเพิ่มขึ้น 5.61 บาท/กก. โดยปัจจัยที่ทำ
ให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น มาจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันภาคใต้ ทำให้พื้นที่ปลูกยางเสียหายหลายหมื่นไร่ โดยเฉพาะใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และพัทลุง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง