กรมข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์แจกชาวนาน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่องกองทุนสวัสดิการชาวนา จากตัวแทนชาวนา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ รร.ลาพาโลมา จ.พิษณุโลก ว่าขณะนี้กรมการข้าว ได้ทำการสำรวจเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในสต็อกของศูนย์วิจัยข้าวและโรงสีชุมชน ซึ่งประเมินว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25,000 ตัน เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว ยังได้กล่าวอีกว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น กรมการข้าว มีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกข้าวจะประสบปัญหา "ข้าวกระทบหนาว" จึงได้ให้ศูนย์วิจัยข้าว ออกไปแนะนำเกษตรกร ทั้งในเรื่องการดูแล
แปลงนาหลังน้ำลด และการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ทนหนาว ถ้าเป็นไปได้เกษตรกรควรจะเลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นเดือนธันวาคม เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่หนาวเย็น จนทำให้เกิดปัญหาข้าวกระทบหนาวดังกล่าว