อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯระดับน้ำเพิ่มสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากที่ หลายพื้นที่น้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะที่ ต.ชลคราม และ ต.ไชยคราม ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงสู่ทะเล โดยรับน้ำจาก อ.ขนอม และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ส่วนที่ อ.เกาะสมุย ระดับน้ำได้ลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ประชาชนและผู้ประกอบการ ได้เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน และร้านค้า โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ ย่านการค้าสำคัญ ได้ขนสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วมออกมาทิ้ง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

ด้าน ครัวสภากาชาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ สี่แยกหนองขรี อ.พุนพิน ยังคงเร่งผลิต
อาหารกล่อง ออกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน โดยในวันนี้จะผลิตอาหารกล่อง จำนวน 3,200 กล่อง แจกจ่ายไปยังอำเภอต่าง ๆ ที่ประสบภัย ส่วน สำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราว 500 คน เร่งจัดยาและเวชภัณฑ์ เป็นจำนวน10,000 ชุด เพื่ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนหลังจากน้ำลดด้วย