ร.ฟ.ท.เปิดเดินรถสายใต้บางเส้นแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟท.) เปิดเผยถึง การเปิดเดินขบวนรถไฟสายใต้ ว่า วันนี้เปิดให้บริการรถ 171 กรุเทพฯ- สุไหงโก-ลก ขบวน 35 กรุงเทพฯ - บัตเตอร์เวิร์ธ ขบวน 37 กรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก
กทม.-โกลก , ขบวน 169 กทม. -ยะลา ทั้ง 4 ขบวนนี้ จะวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ถึงสถานีหาดใหญ่ เท่านั้น ส่วนขบวน 173 กทม. - นครศรีฯ และ ขบวน 85 กทม. - นครศรีฯ จะวิ่งถึงปลายทาง เช่นเดียวกับขบวน กทม. - กันตรัง ซึ่งขณะนี้ ไม่มีเหตุน้ำท่วมรางรถไฟในสถานีใดแล้ว แต่ต้อง มีการซ่อมแซม รางจุดที่น้ำกัดเซาะและทางรถไฟที่ชำรุด ซึ่งคาดว่า หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก ก็จะสามารถเปิดบริการเดินรถได้ตามปกติ