โอลิมปิก 2020

บสย.เล็งพักค่าธรรมเนียมช่วยลูกค้าน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ ทาง บสย. สำรวจแล้ว พบว่า มีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 1,400 ราย ยอดวงเงินค้ำประกันกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งทาง บสย. จะให้ความช่วยเหลือในการพักชำระค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า รวมไปถึงการให้ความร่วมมือ
กับธนาคารพาณิชย์ ในการช่วยการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ให้กับลูกค้าที่ประสบภัย

นอกจากนี้ นายพิชิต ยังได้กล่าวถึง ผลการดำเนินการ การค้ำประกันผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ตามโครงการของรัฐบาลวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ว่าในขณะนี้ทาง บสย. ได้ค้ำประกันลูกค้าไปแล้วกว่า 23,469 ล้านบาท รวมกว่า 8,002 โครงการ ซึ่งคาดว่าในสิ้นปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลวางไว้ให้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง