อุบลฯอากาศเย็น ผวจ.สั่งเครื่องกันหนาวแจก

อุบลฯอากาศเย็น ผวจ.สั่งเครื่องกันหนาวแจก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งจังหวัด ได้รับผลกระทบภาวะจากภัยหนาวเย็น อุณหภูมิลดลง ถึง 23 องศาเซลเซียส ทางจังหวัดได้ สั่งไปยังนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ให้สอดส่องดูแลประชาชน ที่ประสบภาวะภัยหนาว ให้นายอำเภอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจเครื่องนุ่งห่ม กันหนาว ที่ราษฎรผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขายเสื้อกันหนาว ทางจังหวัดจะต้องจัดหาให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดจะได้หาจัดงบพิเศษ เตรียมจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ให้ประชาชนผู้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยด่วนต่อไป