โอลิมปิก 2020

นอร์เวย์แชมป์ปท.มีคุณภาพชีวิตสุดสมัยที่8

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานการสำรวจประจำปี สหประชาชาติในทุกประเทศทั่วโลก จาก A-Z ในด้านคุณภาพความมั่งคั่ง , ความยากจน , สุขภาพ และ การศึกษา โดยความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมัน กับค่าอายุไขเฉลี่ยของประชากรชาวนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ที่ 81 ปี รวมทั้ง รายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 58,810 ดอลลาร์สหรัฐ , การได้รับการศึกษาเฉลี่ย 12.6 ปี และ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ที่อยู่ในอันดับสูงสุด ส่งผลให้ประเทสนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี ถึงรายได้เฉลี่ยนต่อปี อาจจะน้อยกว่าประเทศลิกเตนสไตน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 81,011 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ประสิทธิภาพทั้งหมดของนอร์เวย์ ยังถือว่า เหนือชั้นกว่ามาก ตามการสำรวจประจำปีของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP

ขณะที่ ออสเตรเลย , นิวซีแลนด์ , สหรัฐอเมริกา และ ไอรีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่ติดอยู่ใน Top 5 ตามลำดับ ลองลงมา จากประเทศนอร์เวย์ ส่วน ประเทศซิมบับเว ติดอันดับ 1 จากท้ายตาราง จากทั้งสิ้น 169 ประเทศ ตามด้วย โมซัมบิก , บุรุนดี , ไนเจอร์ และ คองโก

โดยประเทศซิมบับเว มีอายุไขของประชาชนเฉลี่ยอยู่ที่ 47 ปี รายได้เฉลี่ยนต่อปีที่ 176 ดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ในอันดับท้ายตารางมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน ด้านประเทศคองโก , แซมเบีย และ ซิมบับเว มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับต่ำมาตั้งแต่ปี 1970 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ