สนง.พุทธมอบทุนถวายพระราชกุศลพระสังฆราชฯ

สนง.พุทธมอบทุนถวายพระราชกุศลพระสังฆราชฯ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2553 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนพระสงฆ์ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย ในนามมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2553

นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่ง สกลสังฆปริณายก ทรงปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ด้วยพระปรีชาสามารถ ยังความสงบเรียบร้อยและความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่พุทธศาสนาทั่วสังฆมณฑล อีกทั้งประทานพระเทศนา พระโอวาทและคติธรรมอันสุขุม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคม

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในนามมูลนิธิสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2553ซึ่งนักเรียน ระดับประถมศึกษาได้รับทุนละ 3,000 บาท และระดับมัธยม 5,000 บาท รวมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 25 ราย จำนวนเงิน 89,000 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook