รมว.มหาดไทยลงพื้นที่ประชุมหน่วยงานจ.อุบล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ใน
จ.อุบลราชธานี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.อุบลราชธานี เพื่อประชุม
OTOP พร้อมกับมอบ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัยหนาว ทั้งนี้ได้
สืบเนื่องจาก ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ในทางภาค
อีสานตอนบน และแม่น้ำชี ได้ไหลมารวมกันที่ จ.อุบลราชธานี ในสัปดาห์นี้
จึงทำให้ทุกภาคส่วน ได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย และหากมีน้ำหลาก
มา ต้องดูแลประชาชนด้วย

รมว.มหาดไทย ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่อง ประสิทธิภาพในการสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร และทางจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนทราบเป็นระยะด้วย ส่วนเรื่องภัยหนาว คาดการณ์ว่า ปีนี้อากาศจะหนาวเย็น และหนาวนานกว่าทุกๆ ปี ให้ทางจังหวัดดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย