โอลิมปิก 2020

กสิกร คาด น้ำท่วมฉุดGDP 0.15-0.31%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าอุทกภัยครั้งนี้ อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงถึง 32,400- 54,200 ล้านบาท ว่า ผลกระทบสุทธิต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ อาจอยู่ในช่วงประมาณ 15,600-30,500 ล้านบาท ซึ่งอาจจะฉุดจีดีพี ในไตรมาสที่ 4/2553 ให้ลดลงร้อยละ 0.6-1.2 จากเดิมคาดในกรณีไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมจะอยู่ที่ร้อยละ 2.6 สำหรับผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี จีดีพี ในปี 2553 ลดลงร้อยละ 0.15-0.31 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.8-6.9 จากคาดการณ์ในกรณีไม่มีน้ำท่วมอาจขยายตัวได้ร้อยละ 7.1 ส่วนอัตราเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นมาที่ร้อยละ 3.3-3.4 จากคาดการณ์กรณีไม่มีน้ำท่วม อาจอยู่ที่ร้อยละ 3.26

อย่างไรก็ตามผลของเหตุการณ์น้ำท่วม จะทำให้มีเม็ดเงินกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล เพื่อชดเชยและฟื้นฟูความเสียหาย ขณะที่ภาคเอกชนน่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง