ปภ.เผยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วม10รายใน20จ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย ใน 38 จังหวัด ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 110รายใน 20 จังหวัด ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุ ที่ทำให้เสียชีวิต ได้แก่ การจมน้ำจากการลงจับสัตว์น้ำ การเก็บของในน้ำ การปล่อยเด็กให้ลงเล่นน้ำ และการถูกไฟดูด โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นผู้สูงอายุและเด็ก

นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายค่าจัดการศพ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จ่ายรายละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว จ่ายเงินช่วยเหลืออีกไม่เกิน 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท รวมทั้งจะประสานกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต รายละ 50,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมาตรการพิเศษ

ทั้งนี้ญาติผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละ 75,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว จะได้รับค่าจัดการศพ 100,000 บาท