ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพฯน้ำท่วมพัทลุง

ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพฯน้ำท่วมพัทลุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง ว่า วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2553) ที่ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายดิสธร วัชโรทัย ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรเป็นอย่างมาก

สำหรับจังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนัก ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2553 และได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ในอ่าวไทยตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทำให้เกิดอุทกภัยและวาตภัย ในทุกพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ 64 ตำบล 670 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ของจังหวัดพัทลุง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30,662 ครัวเรือน รวม 104,626 คน อพยพประชาชน 323 ครัวเรือน 1,412 คน มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 50 คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 9,027 หลัง ถนน 350 สาย สะพาน 23 แห่ง ท่อระบายน้ำ 45 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเบื้องต้น 66,950 ไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง 1,122 ไร่ โค กระบือ สุกร 21,495 ตัว เป็ด/ไก่ 15,877 ตัว รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท แต่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ของอำเภอ ที่อยู่ริมทะเลสาบ เช่น อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และ อำเภอปากพะยูน ซึ่งบางตำบล บางหมู่บ้าน ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 60-70 ซ.ม.

ในเบื้องต้นจังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยประกาศให้ทั้ง 11 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับเส้นทางที่ถูกต้นไม้ล้มทับ สามารถเปิดสัญจรได้ทุกสาย ส่วนระบบไฟฟ้า สามารถเปิดบริการได้ 70 เปอร์เซ็นต์