ผู้บัญชาการทัพเรือภาค3 แจกถุงยังชีพสตูล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 600 ชุด เข้าแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สตูล ขณะนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลง ส่วน อ.เมือง ระดับน้ำบางแห่งลดลง บางแห่งยังทรงตัว บางแห่งเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักสุด คือ อ.ละงู ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 4 ตำบล 6,360 ครัวเรือน 25,440 คน ฟาร์มไก่ และบ่อเลี้ยงปลา สัตว์เลี้ยงต่างๆ เสียหาย

สำหรับความเสียหายล่าสุด 7 อำเภอ 36 ตำบล 239 หมู่บ้าน 37,327 ครัวเรือน 144,057 คน และถนนเสียหาย 122 สาย บ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง 380 หลัง โรงเรียนเสียหาย 4 แห่ง มัสยิด 5 แห่ง สภาพทั่วไป ในขณะนี้ ไม่เมฆฝน สำหรับท้องทะเลมีคลื่นสูง ประชาชนส่วนใหญ่ ที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้ เกิดความเครียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง