ม.เที่ยงคืนร้องตุลาการลาออกรับผิดคลิปศาล

ม.เที่ยงคืนร้องตุลาการลาออกรับผิดคลิปศาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นักวิชาการ ม.เที่ยงคืน โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ นายชำนาญ จันทร์เรือง และคณะออกแถลงการณ์ เรียกร้องความรับผิดชอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระยะยาว จากกรณีการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และล่าสุดการเผยแพร่คลิป ในหลายๆ ชุดที่ผ่านมา ส่งผลถึงความเชื่อมั่น ของคนในสังคมและมาตรฐาน ของจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ม.เที่ยงคืน ระบุว่าความน่าเชื่อถือ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำหน้าที่ได้อย่างชอบธรรมต่อไป จึงเรียกร้องให้สังคมกดดันให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกคนลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ และให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในระยะยาว เพื่อให้สถาบันตุลาการ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ ม.เที่ยงคืน ระบุว่า แม้ข้อมูลบางช่วงในคลิปจะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล แต่ก็เกี่ยวข้อง กับการบริหารงาน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ทั้งคณะและองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องถูกตรวจสอบ และมีความรับผิดชอบสูงกว่าองค์กรอื่นด้วยซ้ำ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook