องอาจเยี่ยมชาวมหาสารคามก่อนไปขอนแก่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และ นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนราษฎร ที่ถูกน้ำท่วม ที่บ้านท่างาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีราษฎรที่ถูกน้ำท่วม 17 หลังคาเรือน ซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมด

หลังจากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 170 ถุง ให้กับราษฎรที่ถูกน้ำท่วม จากนั้นได้เดินทางไปที่บ้านหนองบัวเรียง ต.ยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจสภาพน้ำท่วม มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางไปยัง จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมด้วย