กาชาดไทยรับบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยสงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถาการณ์อุทกภัย หลายจังหวัดในภาคใต้ ทำให้สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด ไม่สามารถออกหน่วยเคลื่อนที่ ไปรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ ได้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่จำเป็นจะต้องได้รับโลหิต ในการรักษา เนื่องจากปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือด ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย

ดังนั้น ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งจัดหาโลหิตสำรอง เพิ่มเติม เพื่อส่งไปยังจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทุกวัน วันละ 1,500-2,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอ ที่จะส่งไปช่วยเหลือ โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา และจังหวัดที่ประสบภัย หากประชาชนสนใจ ที่จะร่วมบิรจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป้วย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 08.00 น.-16.30 น. , อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 07.30น.-19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. หรือ ที่หน่วยบิรจาคโลหิตเคลื่อนที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4300, 02-263-9600-99 9 ต่อ1101,1760