พิจิตรเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตเเห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ ที่ โรงพยาบาลพิจิตร โดยมีประชาชนผู้ป่วย ผู้สุงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางจิต และคณะแพทย์ พยาบาล รวมถึง อสม. กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนายแพทย์ประจักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา คนไทยพบกับเรื่องสะเทือนขวัญ เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทางด้านความคิด และประสบภัยกับพิบัติต่างๆ มากมาย ทำให้สังคมใช้ทักษะการจัดการกับการแก้ปัญหา ไม่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากสถิติผู้ป่วยทางจิต และผู้ที่มีฆ่าตัวตายมีมากขึ้น

ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับทีมงาน อสม. และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงวิธีบริหารจัดการ แก้ปัญหา สุขภาพจิต ให้กับผู้ป่วย ให้มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และครอบครัวคนไทย ให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง ด้วยการบำบัดทางสุขภาพจิต