นักท่องเที่ยวมาเลฯบริจาคช่วยน้ำท่วมสงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณหน้าศูนย์การท่องเที่ยว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองเบตง ได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจากประชาชนชาวอำเภอเบตง ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ
นายอำเภอเบตง ได้นำคณะเหล่ากาชาด อส. และพนักงานเทศบาล ตั้งเต็นท์รับบริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จากประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากห้างร้าน
ต่าง ๆ เข้าร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับตามปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ อ.เบตง และ จังหวัดยะลา ขณะนี้รถบรรทุกน้ำมัน สามารถที่จะเข้าพื้นที่ เพื่อนำน้ำมันมาส่งตามปั๊มต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา ได้สั่งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือ ก็ขอให้ประสานทางอำเภอ หรือ จังหวัด โดยด่วน