ตระหนกเจอRPGที่แท้ของปลอมไว้ถ่ายหนัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ ผกก.สภ.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ รับแจ้งว่าบริเวณคลังสินค้าเขตปลอดอากร (คาร์โก้) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทางเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ ตรวจวัสดุที่เตรียมจะนำโหลดขึ้นเครื่องบิน สายการบินแควตัน เที่ยวบินที่ Qs (คิวเอส) 022 ประเทศออสเตรเลีย พบว่าวัสดุดังกล่าว มีสิ่งผิดปกติ บรรจุอยู่ในหีบห่อ จึงไปตรวจสอบ พร้อมแจ้งหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด โดยพบกระเป๋าขนาดเล็กลักษณะคล้ายกระเป๋าเดินทาง 5 ใบ ภายในพบสินค้าพลาสติก และยาง ลักษณะคล้ายระเบิดขว้าง และลูกปืนอาร์พีจี โดยพบว่าสินค้าภายในส่งมาจาก บริษัท ทีเอ็นที เอ็กเพลส ซึ่งรับจ้างขนส่งสินค้าทั่วประเทศ สิ่งของดังกล่าว ส่งมาจากสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อส่งไปประเทศออสเตรเลีย เมื่อตรวจสอบกับทางสถานทูตไม่พบสารระเบิด เป็นเพียงอุปกรณ์เลียนแบบ ใช้ประกอบในการแสดงภาพยนตร์ และมีใบส่งสินค้า ระบุว่าเป็นของเล่นพลาสติก จึงให้เป็นสินค้าเดินทางออกนอกประเทศได้ตามปกติ