ก.อุตฯเผยน้ำท่วมผู้ประกอบการเสียหาย753ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้มีผู้ประกอบการทุกประเภท ได้รับความเสียหายทั้งหมด 926 ราย มูลค่า ความเสียหาย 753 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนด 7 มาตรการ ช่วยเหลือ คือ 1. พักชำระหนี้ของวิสาหกิจชุมชนที่กู้เงิน จากกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงอุตสาหกรรม และลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียม โรงงานรายปี 3. ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร 4. จัดคลินิคอุตสาหกรรมซ่อมเครื่องจักร รถยนต์ บริการเงินทุน 5.จัดตลาดกลางจำหน่ายสินค้าของ SME ที่ได้รับความเสียหาย 6.แจกอ้อยพันธุ์ดี ให้กับชาวไร่อ้อย ที่เสียหายสิ้นเชิงไร่ละ 1.5 ตัน และ 7. ลดค่าบริการตรวจสอบสินค้าให้ผู้ประกอบการ ถึงเดือน พ.ค.2554