ผู้ว่าฯตราด หาทางแก้ไขขยะบนเกาะช้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เกาะช้าง เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในโอกาสนี้ทางท้องถิ่นได้บรรจุปัญหาการกำจัดขยะเป็นข้อด้อยของเกาะช้าง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม และเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหาขยะบนเกาะช้าง เป็นเรื่องที่จะผลักภาระให้กับใครบางคนบางกลุ่มไม่ได้ ฉะนั้น ทางท้องถิ่น หรือ คนเกาะช้าง จะต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ให้ถูกต้องตามหลักการกำจัดขยะ หรือ ตามหลักการของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อทำขยะที่ไร้ค่าให้มีค่า เช่น การนำขยะไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้จะต้องมีการทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลาย ๆ ด้าน ประกอบกัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ จิตสำนึกว่า เรื่องของขยะเป็นเรื่องของทุกคนต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ผู้ประกอบการโรงแรมใครที่ทำขยะให้เกิดขึ้น ก็ต้องรับผิดชอบด้วยการคัดแยกขยะการนำขยะมารีไซเคิล หรือ การนำขยะมาทำเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนกรณีที่ ปัจจุบัน เกาะช้าง กำจัดขยะด้วยการขนขึ้นฝั่งมาฝังกลบนั้น ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากจะให้มีความยั่งยืน ก็คงจะต้องให้ชุมชนแก้ไขกันเอง ด้วยการหาพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการกำจัดขยะ ด้วยระบบและวิธีการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางชุมชนท้องถิ่นจะต้องหันหน้าหากัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาขยะของเกาะช้าง ให้เป็นรูปธรรมต่อไป