รองเลขาฯจุฬาราชมนตรีมอบสิ่งของมัสยิดปทุม

รองเลขาฯจุฬาราชมนตรีมอบสิ่งของมัสยิดปทุม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมาน มะลิพันธุ์ รองเลขาธิการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 90 ชุด มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ มัสยิดร่วมจิตรมุสลิม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายไกร บุญบันดาล นายอำเภอเมือง ได้ร่วมนำถุงยังชีพ มามอบให้ชุมชนมัสยิดร่วมจิตรมุสลิม แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมทำให้ประชาชาวไทยที่นับถือศาสนามุสลิมได้รับความเดือนร้อน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ณ มัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย