กทม.ติดตั้งลิฟต์เพื่อคนพิการครบทุกสถานี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้
บริหารจากสำนักการจราจรและขนส่ง และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้
ทำการตรวจการติดตั้งลิฟต์ สำหรับผู้ใช้รถเข็น ในการขึ้นลงสถานี BRT
สายสาทร- ราชพฤกษ์ และการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีสาทรและ
ศูนย์ควบคุมการเดินรถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ให้บริการเต็มรูปแบบ
ในเดือนมกราคม 2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.ธีระชน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การติดตั้งลิฟต์ สำหรับผู้ใช้รถเข็น ครบทุกสถานี
แล้ว ยังเหลือสถานีราชพฤกษ์ที่ใช้ทางลาด เพราะสถานีอยู่ที่ระดับดิน ส่วนการ
ทดสอบการเลื่อนขึ้น-ลง ของแผ่นรองรับรถเข็นใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะมีการ
จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน และอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเริ่มให้บริการนั้น มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 1,000 คน ซึ่งคาดว่า จะลดหย่อนค่าโดยสารเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดการศึกษา