1,000 ครัวยะลา ช้ำน้ำท่วม คาดอีก2วันปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำสิ่งของออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลา นำอาหารไปให้สัตว์เลี้ยง เนื่องจากเริ่มขาดแคลนอาหารสัตว์ ที่หมู่ 2 บ้านทุ่งเหรียง ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายอภินันท์
ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ สำหรับที่บ้านทุ่งเหรียง ได้เกิดภาวะน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ส่วนประชาชนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้เกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ทั้งสิ้น 28 ตำบล 53 หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ประสบกับอุทกภัยประมาณ 1,000 ครัวเรือน ถนนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 6 สาย โรงเรียนในพื้นที่เขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา เขต 1 ปิดเรียน 25 แห่ง และจากการประสานงานไปยังเขื่อนส่งน้ำปัตตานี พบว่า ขณะนี้สามารถระบายน้ำได้ดี หากไม่มีฝนตกลงมา 2