ธ.กรุงเทพในสงขลาปิดบริการชั่วคราวทุกสาขา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปิดให้บริการในทุกสาขาที่อยู่ใน จังหวัดสงขลา รวม 23 สาขา เนื่องจากเหตุน้ำท่วม ส่วนสาขาอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะรอดูสถานการณ์อีกครั้ง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยแบ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ ผ่อนผันการชำระหนี้ให้ลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง ตลอดจนการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม แก่ลูกค้าที่ธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นว่าการช่วยเสริมสภาพคล่อง จะทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความเหมาะสม และสถานภาพของลูกค้า แต่ละราย แล้วแต่กรณี โดยจะพิจารณาตามสภาพการณ์ และความเดือดร้อนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ กับทุกสาขา ที่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือ ติดต่อ "ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือธุรกิจ" โทร. 0-2353-5825 และ 0-2636-4095