ภท.เล็งประชุมพรรคหารือแก้รธน.สัปดาห์หน้า

ภท.เล็งประชุมพรรคหารือแก้รธน.สัปดาห์หน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย ในวันอังคารหน้า จะมีการหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
ให้มีการแก้ไขในมาตรา 190 การทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และมาตรา 93-98 เรื่องระบบการเลือกตั้ง ซึ่งแนวทางคงเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี นายสมบัติ
ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขในประเด็นเรื่องการยุบพรรคการเมือง เนื่องจากเห็นว่า จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการช่วยเหลือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่ว่าเห็นด้วยกับประเด็นเรื่องระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว เพราะประชาชนจะได้สิทธิ์เลือกคนในพื้นที่ ส่วนคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ก็ต้องดูเหตุผลอีกครั้ง