สนามบินสมุยยังไม่เปิดให้บริการชั่วคราว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ล่าสุด บางกอกแอร์เวย์ส ออกประกาศครั้งที่ 3 ระบุว่า สนามบินสมุย ยังไม่สามารถเปิดให้บริการเครื่องบินขึ้นและลงได้ชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวย ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ Call Center
1771 หรือ โทรศัพท์ หมายเลข 02 270 6699