ศอช.เผยน้ำท่วมใต้น้ำเริ่มลดลงต่อเนื่อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศชอ.เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ว่า หลังจากที่ฝนหยุดตก ก็ส่งผลให้ระดับน้ำใน อ.หาดใหญ่ ลดลง 40-50 ซ.ม. โดย จากการสรุปเบื้องต้น พบว่า มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่าหมื่นครัวเรือน 60 อำเภอ ซึ่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ หนักที่สุด แต่ยอมรับว่า ระดับน้ำที่ลดลงนั้น ยังไม่สามารถเข้าสู่การคลี่คลายได้ เพราะบางจุดก็มีระดับน้ำท่วมขัง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งประชุมหาทางออก และช่วยเหลือประชาชน ทั้งการฟื้นฟู จุดที่น้ำลดลงเป็นปกติ ทั้งภาคอีสาน และ ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ นั้น มีระบบการดูแลที่ดี ก็เชื่อว่าจะเร่งสูบน้ำ และคลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม นายอภิรักษ์ ยังกล่าวว่า หลังเกิดเหตุน้ำท่วม ไม่ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ ภาคอีสาน หรือ ภาคใต้ รัฐบาลได้เร่งให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งเฉย ดังที่หลายฝ่ายเข้าใจ และปัจุบนได้ใช้ ระบบการสื่อสารแบบเปิด เหมือนที่เคยใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เฮติ เข้ามามีส่วนในการประสานติดต่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง