พม่าเพิ่มเขตไม่จัดการลต. ชนกลุ่มน้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่า ประกาศเพิ่มพื้นที่ ที่จะไม่จัดการเลือกตั้งอีก 12 หมู่บ้าน ใน 6 เขตเลือกตั้งของรัฐกะยา เนื่องจากเห็นว่า การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น จะไม่ดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในความควบคุมของชนกลุ่มน้อย ชาวกะเหรี่ยง ที่จับอาวุธต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลทหารพม่า อย่างต่อเนื่อง เพื่อแยกตัวเป็นอิสระ

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา รัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศจะไม่จัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่ 33 เขต ของรัฐกะฉิ่น , กะยา , กะเหรี่ยง , มอญ และ รัฐฉาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,400 หมู่บ้าน และประชากรกว่า 1.5 ล้านคน โดยให้เหตุผลว่า ความไม่สงบในพื้นที่ จะทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และ ยุติธรรม