นายกฯญี่ปุ่นส่งสาส์นเสียใจไทยน้ำท่วมใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า นายนะโอโต คัง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายเซจิ มาเอฮารา รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งสารแสดงความเสียใจ ต่อความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว นอกจากนี้ นายคิม ซอง ฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการ
ค้าสาธารณรัฐเกาหลี ได้ส่งสารในนามรัฐบาล และประชาชนสาธารณรัฐเกาหลี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจ ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ว่า ชมรมสตรีไทยในรัฐอาบูดาบี ได้บริจาคเงินที่ชุมชนไทย และชาวต่างประเทศ ในรัฐอาบูดาบี ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 10,000 ดีแรห์ม คิดเป็นเงินไทย 85,000 บาทด้วย