ปภ.เผยน้ำท่วม20จังหวัดตาย104ราย

ปภ.เผยน้ำท่วม20จังหวัดตาย104ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ภาวะฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2553 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 38 จังหวัด ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 104 ราย ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 22 ราย บุรีรัมย์ 6 ราย ลพบุรี 13 ราย ขอนแก่น 4 ราย ระยอง 1 ราย ตราด 1 ราย สระแก้ว 1 ราย ชัยภูมิ 3 ราย สระบุรี 4 ราย นครสวรรค์ 13 ราย อุทัยธานี 1 ราย ชัยนาท 3 ราย นนทบุรี 3 ราย กำแพงเพชร 3 ราย สุพรรณบุรี 6 ราย พิจิตร 1 ราย ปทุมธานี 3 ราย พระนครศรีอยุธยา 7 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย และสิงห์บุรี 7 ราย

ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติผู้เสียชีวิต พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต ได้แก่ การจมน้ำจากการลงจับสัตว์น้ำ เก็บของในน้ำ การปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำ และการถูกไฟฟ้าดูด โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุและเด็ก ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยจ่ายค่าจัดการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจ่ายรายละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเงินช่วยเหลืออีกไม่เกิน 25,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาท รวมถึงจะประสานกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จ่ายเงินค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตอีกรายละ 50,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมาตรการพิเศษช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ ญาติผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละ 75,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับค่าจัดการศพ 100,000 บาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 เขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 75 จังหวัด หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24นายวิบูลย์ ยังเปิดเผยอีกว่า ได้ประสานข้อมูลเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขังกับ กรมทางหลวง พบว่า มีน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สาย ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี 1 สาย นครสวรรค์ 2 สาย อุทัยธานี 1 สาย พระนครศรีอยุธยา 5 สาย อ่างทอง 1 สาย นนทบุรี 1 สาย ปทุมธานี 1 สาย สิงห์บุรี 3 สาย นราธิวาส 2 สาย และปัตตานี 2 สาย ทั้งนี้ยังได้กล่าวเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยแนะให้ใช้เส้นทางอื่นแทน