ครม.มีมติเห็นชอบแก้ รธน.2ประเด็น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 2 ประเด็น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน คือมาตรา 190 เรื่องการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภา และ มาตรา 93-98 เรื่องระบบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปจัดทำร่าง โดยแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ เสนอ ไม่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้พรรคการเมือง พิจารณาและนำกลับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง ในวันที่ 26 พ.ย. เนื่องจาก นายกรัฐมนตรี อยากให้แก้ไขเสร็จสิ้น ภายในการประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัตินี้ ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 3 ประเด็น จาก 5 ประเด็น ที่คณะกรรมการ เห็นชอบ ทั้งที่มาของ ส.ว. การห้าม ส.ส. และ ส.ว. แทรกแซง
การทำงานของฝ่ายบริหาร และการยุบพรรคการเมือง เพิกถอนสิทธิ์พรรคการเมืองนั้น

ขณะที่ นายวัชระ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งพักการพิจารณาไว้ก่อน เนื่องจาก ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายและบางประเด็น อาจนำไปสู่ข้อครหาได้ ขณะที่ประเด็นการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของ ส.ส. นั้น คณะกรรมการ ไม่เห็นด้วยจึงไม่มีการพิจารณา