มติสภา260เสียงร่างGBC-ตั้ง30กมธ.ดูJBC

มติสภา260เสียงร่างGBC-ตั้ง30กมธ.ดูJBC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC ยังไม่สามารถลงมติได้ โดย นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความสับสนในเรื่องของ MOU ปี
2543 ที่ต้องยอมรับว่า ทุกฝ่ายไม่ต้องการให้ไทยสูญเสียดินแดน โดยเห็นว่าควรมาหาข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว ในชั้นของการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 2 สภา ขึ้นมาพิจารณา เช่นเดียวกับ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ ที่เห็นให้ ควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาพิจารณา โดยเป็นผู้แทนจาก ส.ส. ส.ว. และภาคประชาชน เพื่อหาข้อยุติ เป็นการภายในก่อน อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 2 สภา จำนวน 30 คน พิจารณารายละเอียดภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านต้องการอาศัยเสียงสนับสนุนจากรัฐบาล ช่วยให้การรับรองแต่งตั้งผู้เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการเนื่องจากฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมเพียง 4 คน เท่านั้น จากนั้นที่ประชุมได้มีการประชุมลับ และลงมติด้วยคะแนนเสียง
260/10 เห็นชอบรายงานการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ก่อนที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จะสั่งปิดการประชุมลง