เปิดจุดตรวจสอ อีซี่พาสหลังมีปัญหาใช้งาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BECL กล่าวว่า บริษัท ได้ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศ หรือ กทพ. เปิดให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง อีซี่พาส โดยจัดทีมงานด้าน
เทคนิคให้บริการ แก่ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับบัต อีซี่พาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ติดขัดหลังพบว่า ผู้ใช้บริการ อีซี่พาส บางส่วนมีปัญหาในการใช้งาน ส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากการติดตั้ง อีซี่พาส ที่ไม่ถูกต้อง และมีข้อจำกัดในเรื่องของฟิล์ม ทำให้ระบบไม่สามารถอ่าน อีซี่พาส ได้ ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ อีซี่พาส ในทางพิเศษ พบว่า ยอดการใช้ทางพิเศษศรีรัช สูงสุดร้อยละ 50.6 และมีปริมาณการใช้อีซี่พาส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง